Wie is Trophonios?

Of moeten we vragen ‘Wat’?

Trophonios was in het oude Griekenland een orakel dat eenzelfde beroemdheid genoot als dat van Athene en Delphi. Pausanias, de Griekse geschiedschrijver uit de tweede eeuw na Christus, beschrijft het hol van Trophonios.

Bezoekers aan dit orakel in Livadia werden in oude tijden geacht allereerst een slok uit de rivier de Lethe te drinken. Daarmee zou hen de totale vergetelheid geworden. Al het voorgaande aan ervaringen, emoties en kennis werd daarmee uitgewist.

Vervolgens moesten ze een slok nemen uit de rivier de Mnemosyne. Hierdoor zou alles wat hen daarna overkwam voor altijd in het geheugen gegrift blijven staan.

Pas daarna mocht men het hol van Trophonios betreden, om daar beorakeld te worden. Vandaar onze slogan:

“Laat varen al het voorgaande
gij die hier binnentreedt”

Delen: