Manuscripten

Als u een manuscript of boek ter beoordeling aan ons voor wilt leggen, kunt u die het beste voorzien van een begeleidende brief waarin u duidelijk beschrijft wie u bent, waar uw boek over gaat en voor welk publiek het geschikt is. Wij ontvangen manuscripten graag digitaal in Word of ander tekstverwerkingsprogramma. Handgeschreven manuscripten, e-mails, diskettes en cd-roms worden niet in behandeling genomen.

Stuur uw manuscript naar info@trophonios.nl

Vanwege het grote aantal manuscripten dat wij ontvangen en de zorg die wij aan de beoordeling besteden, kan het enige tijd duren voordat u een reactie van ons ontvangt. U krijgt echter altijd antwoord. Wij voorzien niet in beoordelingsrapporten. Daarvoor kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau.

Delen: