Workshop Loes van Dam

Afgelopen 30 juni verzorgde Loes van Dam een workshop bij de politie in Apeldoorn. De deelnemers aan de besloten bijeenkomst hebben naast hun gewone politiewerk een neventaak als coach. Zij ondersteunen collegae die vanwege een burn-out, post traumatische stress of andere oorzaken hun werk niet meer goed kunnen doen. Sommige van hen hebben zelf ervaring met een burn-out.

Vanuit haar eigen burn-outervaring – beschreven in haar boek ‘Held op geitenwollen sokken’ – vertelde Loes over haar bewustwordingsprocessen. Hiertoe citeerde ze enkele passages uit haar boek. Ze lichtte toe waar een collega die in een burn-out zit mee geholpen is. Daarvoor is niet één handelswijze de beste, aangezien iedere persoon weer iets anders nodig heeft. Loes legde aan haar publiek diverse vragen voor, zoals: Heb je ervaren dat iemand tegenover je een emotie toonde waar je geen raad mee wist? Of: Hoe belangrijk is het voor jou om de regels op te volgen die jou zijn opgedragen?

De interactie tussen Loes en de deelnemers was levendig en empathisch en haar verhaal riep diverse vragen op. Op de vraag wat een coach voor haar had kunnen betekenen, antwoordde ze: ‘Een luisterend oor zonder dat direct de druk weer wordt opgevoerd. Ik wilde in een veilige situatie gehoord worden en liefst ook begrepen.’

Uit de feedback kwam naar voren dat de coaches de workshop bijzonder leerzaam vonden. Het feit dat er over emoties werd gesproken, het laten zien en het benoemen ervan was voor velen een heilzame (h)erkenning.

Delen:

Gerelateerde berichten: