Het Evangelie van Isis

Na een intensief traject van ruim vijf maanden is het dan eindelijk zover: Het Evangelie van Isis van Lauri Fransen is klaar om naar de drukker te gaan.

Deze doorwrochte studie gaat uitvoerig in op de rol van vrouwen en het vrouwelijke bij het ontstaan van het vroege christendom. De Jezusbeweging, zoals die ontstond in het begin van onze jaartelling, was in diepste wezen gnostisch van aard. Het vertoont sterke verwantschap met de andere Mysterietradities in het toenmalige Midden-Oosten, in het bijzonder met de cultus van de Egyptische godin Isis.

Dit boek verscheen oorspronkelijk in 2007 bij Ankh Hermes, maar in de tussentijd is er zoveel nieuw materiaal boven water gekomen, dat Lauri haar nieuwe inzichten graag wilde verwerken in een nieuwe tekst. Ze werpt nieuw licht op de werkelijke rollen die moeder Maria en Maria Magdalena hebben gespeeld. Ook de geschiedenis van de vroege Moederculturen en het ontstaan van het patriarchaat houdt ze opnieuw tegen het licht. Het verdwijnen van de matrilokale cultuur ongeveer 6000 jaar geleden, heeft een desastreuze invloed gehad op de verhoudingen tussen vrouwen en mannen en op het religieus bewustzijn. Invloeden waar we vandaag de dag nog mee te maken hebben.

Op 25 oktober is dit belangrijke boek verkrijgbaar bij alle online winkels voor € 24,95.

 

 

Delen:

Gerelateerde berichten: