Jan Pieter Schreur

In dit leven koos ik om van verschillende facetten te proeven en daar de diepte van te ervaren om een zo’n breed mogelijk beeld te krijgen van onze samenleving. Ik koos bewust geen lange studies en liet al het aangeleerde los om mijn eigen pad te vinden. Met vallen en opstaan kwam ik steeds dichter bij mezelf, mijn droom, mijn verlangen, maar ook mijn oerpijn.

Het tij begon te keren toen ik me terugtrok uit het energiebedrijf waar ik werkte om mezelf onder te dompelen in natuurkennis en oosterse wijsheid. Diep van binnen voelde ik een roep om deze vergeten parels terug te brengen in de maatschappij. Zodat we dat wat ontbreekt, de onzichtbare laag, kunnen begrijpen en praktisch toepassen in onze dagelijkse bezigheden.

Langzaam werd ik herinnerd aan de droom waarmee ik naar de Aarde kwam. Een beeld van een wereld waarin we samenleven in harmonie met elkaar en in overeenstemming met het goddelijke en de natuurwetten. Ik stel mijzelf volledig ten dienste van de implementatie hiervan op individueel, collectief, organisatorisch en wereldbestuurlijk niveau op Aarde.

Na veel gereisd te hebben kwam ik uiteindelijk in contact met de oude wijsheid van deze grond, een collectief van Friese elders die lang hebben gewacht om hun kennis en wijsheid te delen. In vooroudersessies, workshops en lezingen deel ik de verborgen geschiedenis van Nederland. Ik zet mezelf in voor het ons opnieuw te verbinden met onze oorsprong en inheemse wortels.

Ik zie mijzelf als een modern sjamaan, die inheemse wijsheid verbindt aan hedendaagse structuren en problematiek. De kennis die ik uit het veld terughaal, verbind ik aan creaties, zodat de wijsheid geaard wordt en verder kan bewegen. Zo laat ik healing-tools geboren worden, creaties met een ziel.

Geschreven door Jan Pieter Schreur:
Delen: